Vitajte na stránkach OPK Prievidza

a

OkO SPZ Prievidza

 
 
 
 

 

Oznamy OPK:
 

Vážení držitelia poľovných lístkov,

vyzývame všetkých držiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť k 31.12.2019, aby si najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti podali žiadosť na jeho predĺženie.

Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti. (Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §51, ods. 8)

ziadost_o_vydanie_pl.pdf
Súhlas dotknutej osoby.doc
Oboznámenie so spracúvaním.doc

 

 
 

Obvodná poľovnícka komora Prievidza oznamuje, že bude otvárať kurz pre získanie prvého poľovného lístka.

 

Záujemcovia o absolvovanie kurzu z poľovníctva môžu podať vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom dotknutej osoby a s oboznámením o spracovaní osobných údajov osobne v kancelárií OPK Prievidza počas úradných hodín: https://www.polovnictvoprievidza.sk/opk/strankove-hodiny/

 

Termín podania prihlášok je od uverejnenia tohto oznamu až do 15.12.2019.

 

Všetky bližšie informácie ohľadne kurzu z poľovníctva Vám budú poskytnuté osobne v kancelárií OPK Prievidza. 

 
 
 
Dokumenty na stiahnutie :
 

nariadenie_AMO_2019.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novinky

Zmena telefonického kontaktu

07.05.2019 06:45
Od 08. 05. 2019 je aktívne číslo pre kanceláriu OPK Prievidza: +421 910 629 127, pre kanceláriu OkO SPZ Prievidza: +421 918 333 612.