Vitajte na stránkach OPK Prievidza

a

OkO SPZ Prievidza

 

 

 

 

Kancelária OPK Prievidza a kancelária OkO SPZ Prievidza oznamujú svojím členom, že z dôvodu prijatých posledných opatrení

UVZ SR (COVID - 19) budú obe kancelárie zavreté až do odvolania.

 

 

 

 

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie OPK Prievidza od 18. 11. 2020:

 

 

 

 

Výzva k predĺženu PL:

 

Vážení držitelia poľovných lístkov,


vyzývame všetkých držiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť k 31.12.2020, aby si najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti podali žiadosť na jeho predĺženie. Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti. (Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §51, ods. 8).
V nadväznosti na uvedené si Vás ďalej dovoľujeme požiadať v súvislosti s rozmáhajúcim novým typom koronavírusu COVID-19 o dodržiavanie všetkých preventívno-bezpečnostných opatrení prijatých Vládou Slovenskej republiky, Krízovým štábom Slovenskej republiky ako aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným je potrebné predovšetkým:
1. riadiť sa oznamom a aktuálnym postupom zverejneným na dverách a na internetovej stránke kancelárie Obvodnej poľovníckej komory Prievidza 
2.vstupovať do priestorov Obvodnej poľovníckej komory Prievidza jednotlivo
3. mať správne nasadené rúško (zakrytý nos aj ústa)
4. po vstupe použiť pripravenú dezinfekciu
5. priniesť a použiť svoje vlastné písacie potreby

Agendu PL vybavuje kancelária OPK Prievidza v nasledovné dni:
Utorok: 08.00 hod. – 14.00 hod. (12.00 hod.  – 12.30 hod. obedná prestávka)
Streda: 08.00 hod. – 14.00 hod. (12.00 hod.  – 12.30 hod. obedná prestávka)
Štvrtok: 08.00 hod. – 14.00 hod. (12.00 hod.  – 12.30 hod. obedná prestávka)

V prípade, že sa u Vás objavia príznaky COVID-19, bezodkladne informujte kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory Prievidza tak, aby po pozitívnom výsledku Vášho testovania vedela realizovať potrebné kroky na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia.


Za pochopenie ďakujeme

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o otvorení kurzu:

Obvodná poľovnícka komora Prievidza oznamuje, že bude otvárať kurz pre získanie prvého poľovného lístka.

Záujemcovia o absolvovanie kurzu z poľovníctva môžu podať vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom dotknutej osoby a s oboznámením o spracovaní osobných údajov elektronicky, na adrese prievidza@opk.sk.

 

oboznamenie.rtf
Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva .doc
suhlas.docx
 

 

Oznámenie o zrušení kynologických akcií:

 

Obvodná poľovnícka komora Prievidza oznamuje svojim členom, že predstavenstvo OPK Prievidza rozhodlo o zrušení kynologických akcií plánovaných pre rok 2020.

                                

                                                                                                                           

 

Oznámenie o spôsobe vybavovania agendy OPK Prievidza:

 
 
1)  "Úradné hodiny" 
Pondelok : Práca z domu (HO), kontaktovať kanceláriu OPK PD 
   na tel. čísle : 0910 629 127 alebo mailom : prievidza@opk.sk.
-  Utorok : 08.00 hod.  -   14.00 hod. / Mail, telefón..
-  Streda :  08.00 hod.  -   14.00 hod. / Mail, telefón..
-  Štvrtok :  08.00 hod.  -  14.00 hod. / Mail, telefón..
 - Piatok : Práca z domu (HO), kontaktovať kanceláriu OPK PD na 
    na tel. čísle : 0910 629 127 alebo mailom : prievidza@opk.sk.
 2) Agenda poľovné lístky  (PL) :
     a) Predlžovanie PL (členovia OPK PD) od mesiaca september 2020 do konca roka 2020,
      b) PL pre cudzincov a nové PL pre absolventov poľovníckych 
          kurzov (občania SR) podľa aktuálnej potreby.
 3) Predaj značiek na označovanie ulovenej zveri : 
     Podľa aktuálnej potreby užívateľov poľovných revírov              
     spadajúcich do územnej pôsobnosti OPK Prievidza. Vopred  
     (..cca 2 dni..) telefonicky upresniť požadovaný počet značiek  
     pre dotknutý PR, taktiež deň a približnú hodinu prevzatia 
     značiek. 
 4) Vstup do priestorov OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza bude 
     regulovaný pracovníkom kancelárie OPK PD s tým, že pred 
     priamym vstupom si stránka vykoná dezinfekciu rúk a nasadí si ochranné rúško !! 
 
Za OPK Prievidza :
 
         Mgr. Eduard  Tatay, predseda OPK Prievidza.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie :
 

nariadenie_AMO_2019.pdf

AMO_upozornenie SPK.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oznámenie o zrušení kynologických akcií:

Novinky

Zmena telefonického kontaktu

07.05.2019 06:45
Od 08. 05. 2019 je aktívne číslo pre kanceláriu OPK Prievidza: +421 910 629 127, pre kanceláriu OkO SPZ Prievidza: +421 918 333 612.