Vitajte na stránkach OPK Prievidza

a

OkO SPZ Prievidza

 

 

 

Oznamy OPK:

 

 

Obvodná poľovnícka komora Prievidza oznamuje, že bude otvárať kurz pre získanie prvého poľovného lístka.

 

Záujemcovia o absolvovanie kurzu z poľovníctva môžu podať vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom dotknutej osoby a s oboznámením o spracovaní osobných údajov osobne v kancelárií OPK Prievidza počas úradných hodín.

 

Termín podania prihlášok je od uverejnenia tohto oznamu až do 30.09.2020.

 

Všetky bližšie informácie ohľadne kurzu z poľovníctva Vám budú poskytnuté osobne v kancelárií OPK Prievidza. 

 

oboznamenie.rtf
Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva .doc
suhlas.docx
 

 

Oznámenie o zrušení kynologických akcií:

 

Obvodná poľovnícka komora Prievidza oznamuje svojim členom, že predstavenstvo OPK Prievidza rozhodlo o zrušení kynologických akcií plánovaných pre rok 2020.

                                

                                                                                                                           

 

Oznámenie o spôsobe vybavovania agendy OPK Prievidza:

 
 
1)  "Úradné hodiny" 
Pondelok : Práca z domu (HO), kontaktovať kanceláriu OPK PD 
   na tel. čísle : 0910 629 127 alebo mailom : prievidza@opk.sk.
-  Utorok : 08.00 hod.  -   14.00 hod. / Mail, telefón..
-  Streda :  08.00 hod.  -   14.00 hod. / Mail, telefón..
-  Štvrtok :  08.00 hod.  -  14.00 hod. / Mail, telefón..
 - Piatok : Práca z domu (HO), kontaktovať kanceláriu OPK PD na 
    na tel. čísle : 0910 629 127 alebo mailom : prievidza@opk.sk.
 2) Agenda poľovné lístky  (PL) :
     a) Predlžovanie PL (členovia OPK PD) od mesiaca september 2020 do konca roka 2020,
      b) PL pre cudzincov a nové PL pre absolventov poľovníckych 
          kurzov (občania SR) podľa aktuálnej potreby.
 3) Predaj značiek na označovanie ulovenej zveri : 
     Podľa aktuálnej potreby užívateľov poľovných revírov              
     spadajúcich do územnej pôsobnosti OPK Prievidza. Vopred  
     (..cca 2 dni..) telefonicky upresniť požadovaný počet značiek  
     pre dotknutý PR, taktiež deň a približnú hodinu prevzatia 
     značiek. 
 4) Vstup do priestorov OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza bude 
     regulovaný pracovníkom kancelárie OPK PD s tým, že pred 
     priamym vstupom si stránka vykoná dezinfekciu rúk a nasadí si ochranné rúško !! 
 
Za OPK Prievidza :
 
         Mgr. Eduard  Tatay, predseda OPK Prievidza.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie :
 

nariadenie_AMO_2019.pdf

AMO_upozornenie SPK.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novinky

Zmena telefonického kontaktu

07.05.2019 06:45
Od 08. 05. 2019 je aktívne číslo pre kanceláriu OPK Prievidza: +421 910 629 127, pre kanceláriu OkO SPZ Prievidza: +421 918 333 612.