Úradné hodiny

                                                                                                         

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Ul. Bojnická cesta 17, 971 01 Prievidza

 

1)  "Úradné hodiny" 
Pondelok : Práca z domu (HO), kontaktovať kanceláriu OPK PD 
   na tel. čísle : 0910 629 127 alebo mailom : prievidza@opk.sk.
-  Utorok : 08.00 hod.  -   14.00 hod. / Mail, telefón..
-  Streda :  08.00 hod.  -   14.00 hod. / Mail, telefón..
-  Štvrtok :  08.00 hod.  -  14.00 hod. / Mail, telefón..
 - Piatok : Práca z domu (HO), kontaktovať kanceláriu OPK PD na 
    na tel. čísle : 0910 629 127 alebo mailom : prievidza@opk.sk.
 2) Agenda poľovné lístky  (PL) :
     a) Predlžovanie PL (členovia OPK PD) od mesiaca september 2020 do konca roka 2020,
      b) PL pre cudzincov a nové PL pre absolventov poľovníckych 
          kurzov (občania SR) podľa aktuálnej potreby.
 3) Predaj značiek na označovanie ulovenej zveri : 
     Podľa aktuálnej potreby užívateľov poľovných revírov              
     spadajúcich do územnej pôsobnosti OPK Prievidza. Vopred  
     (..cca 2 dni..) telefonicky upresniť požadovaný počet značiek  
     pre dotknutý PR, taktiež deň a približnú hodinu prevzatia 
     značiek. 
 4)  Vstup do priestorov OPK Prievidza a OkO SPZ Prievidza bude 
       regulovaný pracovníkom kancelárie OPK PD s tým, že pred 
       priamym vstupom si stránka vykoná dezinfekciu rúk a nasadí si ochranné rúško !! 
 
Za OPK Prievidza :
 
         Mgr. Eduard  Tatay, predseda OPK Prievidza.

 

Kontakt:

Mail : prievidza@opk.sk

Mobil :  0910 629 127                                                                                                                                                                

Web : www.polovnictvoprievidza.sk