Úradné hodiny

                                                                                                         

Utorok              8.00 - 14.00 hod. (obedná prestávka 12.00 - 13.00 hod.)

Streda              8.00 - 15.00 hod. (obedná prestávka 12.00 - 13.00 hod.)                                                        

Štvrtok              8.00 - 14.00 hod. (obedná prestávka 12.00 - 13.00 hod.)

Piatok               8.00 - 14.00 hod. (obedná prestávka 12.00 - 13.00 hod.)

 

Pozn. : Úradné hodiny OPK Prievidza môžu byť pozmenené z dôvodu riešenia administratívnych úkonov mimo budovy kancelárie (pošta, atď.) alebo z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov a pod. Akékoľvek zmeny budú vyvesené na vstupných dverách budovy OPK Prievidza.