Úradné hodiny

                                                                                                         

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Ul. Bojnická cesta 17, 971 01 Prievidza

 

Úradné hodiny / Kancelária OPK Prievidza :

 

Pondelok          07,30 hod.  -  15,00 hod.  (obedná prestávka 12,00 hod.  –  13,00 hod., vlastná administratíva)

Utorok             07,30 hod.  -  15,00 hod.  (obedná prestávka 12,00 hod.  –  13,00 hod., vlastná administratíva)

Streda             07,30 hod.  -  15,30 hod.   (obedná prestávka 12,00 hod.  –  13,00 hod., vlastná administratíva)

Štvrtok            07,30 hod.  -  14,30 hod.   (obedná prestávka 12,00 hod.  –  13,00 hod., vlastná administratíva)

Piatok             07,30 hod.  -  12,30 hod.

 

Poznámka :

  •  Úradné hodiny OPK Prievidza môžu byť pozmenené z dôvodu riešenia administratívnych úkonov mimo budovy kancelárie ( pošta, atď. )  alebo z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov a pod. Akékoľvek zmeny budú vyvesené na vstupných dverách budovy OPK Prievidza.

 

Kontakt:

Mail : prievidza@opk.sk

Mobil :  0910 629 127                                                                                                                                                                

Web : www.polovnictvoprievidza.sk