Zmena telefonického kontaktu

07.05.2019 06:45

Od 08. 05. 2019 je aktívne číslo pre kanceláriu OPK Prievidza: +421 905 876 909, pre kanceláriu OkO SPZ Prievidza: +421 918 333 612