Strelectvo

M - 400 2022

Dňa 28. mája 2022, sa v Streleckom areáli Koš - SHOOTING PARADISE, uskutočnil Okresný strelecký prebor "M - 400".

Propozície a výsledkovú listinu si môžete zobraziť kliknutím na odkaz nižšie.

M-400 28.05.2022 Strelecká zostava OPK PD.jpg
M-400 PROPOZÍCIE 28.05.2022.jpg

Oznam

OPK Prievidza oznamuje svojim členom, že pôvodne plánovaný strelecký prebor v disciplíne „Americký Trap“ v termíne 07.08.2021 sa konať nebude.

Dôvod : Čerpanie dovoleniek.

Členovia OPK Prievidza, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa predmetného streleckého podujatia, boli po dohode s vedením OPK PD a vedením Streleckého areálu Koš zaradení do súťaže o putovný pohár majiteľa strelnice SA – Koš, disciplína „Americký Trap“, 3x25 terčov, v termíne 28.08.2021.

Začiatok streleckého podujatia : 08.00 hod, príchod  na strelnicu, prezencia. Ostatné pokyny budú oznámené prítomným strelcom pred samotným začiatkom streleckého podujatia organizátorom streleckého preteku p. Oršulom Vladimírom.

 

Kontrolné streľby r. 2021:

Kontrolné streľby (KS) členov OPK Prievidza pre rok 2021 sa budú konať v mesiaci november 2021 za predpokladu, že to protipandemické opatrenia v aktuálnom čase dovolia. KS bude vykonaná v zmysle metodického pokynu SPK Bratislava.

Termín a čas vykonania KS bude pre určené PZ/PS včas oznámený !

Miesto vykonania KS : Strelecký areál Koš.

 

 

 

 

 

 

Rozhodcovia pre poľovnícke strelectvo OPK Prievidza:

Ing. Oto PROSTINÁK

Ing. Marcel TRGIŇA

Ing. Martin PŐS

 

Členovia streleckej komisie OPK Prievidza:

Vladimír ORŠULA

Jozef OLLER

 
 
 
 
Dňa 26. mája 2018, sa v Streleckom areáli Koš - SHOOTING PARADISE, uskutočnil Okresný streleck ý prebor "M - 400". Na pretek nastúpilo spolu 27 pretekárov, z toho 25 pretekárov sú členovia OPK Prievidza a 8 družstiev. Víťazom gratulujeme!
 
 
 
Autor fotografií - p. Vladimír ORŠULA