Okresná organizácia SPZ Prievidza Vás v zmysle pokynu Ústredia SPZ č. 3058/SPZ/2021 zo dňa 29.11.2021 a na základe stanov SPZ pozýva na stretnutie členov OkO SPZ Prievidza, ktorí nie sú členmi poľovníckych združení / poľovníckych spolkov, zaradených ako organizačná zložka SPZ.

Stretnutie sa uskutoční dňa 31.marca 2022 (štvrtok) o 15:30 hod. v Prievidzi, Bojnická cesta 17, budova OkO SPZ a OPK Prievidza za účelom voľby delegátov na Snem OkO SPZ Prievidza. 

Ing. Marcel Trgiňa
predseda OkO SPZ Prievidza