Obvodná disciplinárna komisia pri OPK Prievidza

Šimon SVITOK - predseda

Mgr. Jozef RENDEK - člen

Bc. Miroslav HARAG - člen

Ing. Marián KUPEC - člen

Ivan MINICH - člen

 
Obvodná disciplinárna komisia je disciplinárny orgán OPK, ktorý rieši disciplinárne previnenia podľa disciplinárneho poriadku.