Obvodná disciplinárna komisia pri OPK Prievidza

Mgr. Jozef RENDEK - predseda

Šimon SVITOK - člen

Bc. Miroslav HARAG - člen

Mgr. Miroslav VAVRO - člen

Ivan MINICH - člen

 
Obvodná disciplinárna komisia je disciplinárny orgán OPK, ktorý rieši disciplinárne previnenia podľa disciplinárneho poriadku.