Kynológia

 

 

Prihláška na skúšky psov.pdf

Pozn.: Prihlášku na skúšky psov je potrebné vypísať dvojmo a uviesť aj pohlavie (pes/suka).