Cenník poľovných lístkov platný od 1. júna 2024

21.05.2024 14:11

OPK Prievidza dáva do pozornosti cenník vydania a predĺženia poľovných lístkov, schválený Snemom SPK, platný od 01. júna 2024.

Určenie poplatkov za vydanie PL.pdf