Vitajte na stránkach OPK Prievidza

a

OkO SPZ Prievidza

 

Oznam o kynologickom podujatí:
 
OPK Prievidza oznamuje, že v dňoch 20. 11. 2021 až 21. 11. 2021, sa v poľovnom revíri PZ Valaská Belá, uskutočnia skúšky duričov.
Propozície si môžete stiahnuť po kliknutí na nasledovný odkaz: 
Propozície SD 2021.pdf
 
 
 

 

 

Metodické usmernenie AMO:
 
Vážení poľovníci, metodické usmernenie MPRV SR, k zabráneniu šírenia AMO, si môžete stiahnuť po kliknutí na nasledovný odkaz:
Metodické usmernenie AMO_v2.pdf
 
 
 
 

Výzva k predĺženu PL:

 

Vážení držitelia poľovných lístkov,


vyzývame všetkých držiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť k 31.12.2020, aby si najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti podali žiadosť na jeho predĺženie. Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti. (Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §51, ods. 8).
V nadväznosti na uvedené si Vás ďalej dovoľujeme požiadať v súvislosti s rozmáhajúcim novým typom koronavírusu COVID-19 o dodržiavanie všetkých preventívno-bezpečnostných opatrení prijatých Vládou Slovenskej republiky, Krízovým štábom Slovenskej republiky ako aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným je potrebné predovšetkým:
1. riadiť sa oznamom a aktuálnym postupom zverejneným na dverách a na internetovej stránke kancelárie Obvodnej poľovníckej komory Prievidza 
2.vstupovať do priestorov Obvodnej poľovníckej komory Prievidza jednotlivo
3. mať správne nasadené rúško (zakrytý nos aj ústa)
4. po vstupe použiť pripravenú dezinfekciu
5. priniesť a použiť svoje vlastné písacie potreby

Agendu PL vybavuje kancelária OPK Prievidza v nasledovné dni:
Utorok: 08.00 hod. – 14.00 hod. (12.00 hod.  – 12.30 hod. obedná prestávka)
Streda: 08.00 hod. – 14.00 hod. (12.00 hod.  – 12.30 hod. obedná prestávka)
Štvrtok: 08.00 hod. – 14.00 hod. (12.00 hod.  – 12.30 hod. obedná prestávka)

V prípade, že sa u Vás objavia príznaky COVID-19, bezodkladne informujte kanceláriu Obvodnej poľovníckej komory Prievidza tak, aby po pozitívnom výsledku Vášho testovania vedela realizovať potrebné kroky na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia.


Za pochopenie ďakujeme

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o otvorení kurzu:

Obvodná poľovnícka komora Prievidza oznamuje, že bude otvárať kurz pre získanie prvého poľovného lístka.

Záujemcovia o absolvovanie kurzu z poľovníctva môžu podať vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom dotknutej osoby a s oboznámením o spracovaní osobných údajov elektronicky, na adrese prievidza@opk.sk.

 

oboznamenie.rtf
Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva .doc
suhlas.docx
 

                                

                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie :
 

nariadenie_AMO_2019.pdf

AMO_upozornenie SPK.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oznámenie o zrušení kynologických akcií:

Novinky

Strelectvo OPK

04.08.2021 12:47
Na stránku Strelectvo bol pridaný oznam o zrušení streleckého podujatia a kontrolných strelbách.

Zmena telefonického kontaktu

07.05.2019 06:45
Od 08. 05. 2019 je aktívne číslo pre kanceláriu OPK Prievidza: +421 910 629 127, pre kanceláriu OkO SPZ Prievidza: +421 918 333 612.