Kynológia

 
OPK Prievidza oznamuje, že dňa 09.09.2017 sa v PS ŽIARE Nedožery-Brezany uskutočnia farbiarske skúšky malých plemien. 
 
OPK Prievidza oznamuje, že dňa 14.10.2017 sa v poľovnom revíri PZ Valaská Belá uskutočnia predbežné farbiarske skúšky. 
 
OPK Prievidza oznamuje, že v dňoch 18.-19.11.2017 sa v poľovnom revíri PZ ROKOŠ Diviaky n/Nitricou uskutočnia skúšky duričov.