Vitajte na stránkach OPK Prievidza

a

OkO SPZ Prievidza

 
                                            
                
 
 
Oznamy OPK:

 

Predlžovanie platnosti poľovných lístkov 2016 !!!

Vyzývame všetkých držiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť k 31.12.2016 aby si 30 dní pred ukončením platnosti podali žiadosť na jeho predĺženie.

Zoznam dokumentov potrebných k vydaniu/predĺženiu platnosti PL sa zobrazí po kliknutí sem

 
 
Obvodná poľovnícka komora Prievidza oznamuje, že otvára poľovnícky kurz 2017/2018.
Záujemcovia o absolvovanie kurzu z poľovníctva podávajú prihlášku v termíne do 13.03.2017 osobne v kancelárií OPK Prievidza, počas úradných hodín.
Okrem vyplnenej prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva je potrebné priniesť občiansky preukaz a dve fotografie o rozmere 3x3,5 cm.
 
Dokumenty na stiahnutie :
 
KATALÓG TROFEJÍ 2015/2016 - Katalóg